duongtumy

 

Bao gồm 2 quyển các bạn nhé, với quyển 1 là: English for marketing & ads của OXFORD

có file pdf với 71 trang & audio đủ nhé

images

các topic trong quyển này bao gồm:

Capture

Quyển 2 là management & marketing của IAN MACKENZIE

ewew

Quyển này có 3 phần: Management – Production and Operations Management – Marketing với tổng cộng 34 title nhỏ với 146 trang. Riêng quyển này mình không có file audio

Link download:

http://www.mediafire.com/download/0h50rzgz5rerzez/English_For_Marketing_and_Advertising.rar

View original post

Advertisements